Dantel Raf Örtüsü

Aplike Örtü

Yazan at 11 Sep, 2010

(0) İlk yorumu sen yap

YAPILIŞI:
Örtü 38×38 cm. ölçülerindedir. Keten kare örtünün kenarlarını 0.5 cm. den kıvırıp tutturalım ve çevresine şöyle çalışalım:
1.sıra: (Bu sırayı tığımızı kıvırdığımız kısmın altına batırarak çalışalım): ‘köşenin aynı boşluğuna 3 sık iğne, kenara 115 sık iğne*, 4 defa *dan* tekrar edip sıranın ilk zincirini 1 kaydırma ile bitirelim.
2.sıra: 2 kaydırma ile köşenin 3 sık iğnesinden 2. sine gelelim, *1 basit birit, 3 zincir ve tekrar köşenin 3 sık iğnesinden 2. sine 1 basit birit. 2 zincir, alttaki 1 zinciri atlayalım, 38 defa (1 basit birit, 2 zincir, alttaki 2 zinciri atlayalım), 1 basit birit, 2 zincir, alttaki 1 zinciri atlayalım*. 4 defa *dan* tekrar. Sıranın başındaki 3 zincirden 3. sünü bir kaydırma ile bitirelim.
3.sıra: ‘Köşedeki motifin 2 basit biritinin 1 .sine 1 basit birit, 2 zincir,
1 zincir atlayalım, zincire 1 basit birit, 3 zincir ve tekrar 1 basit birit, 2 zincir, köşedeki 2. basit birite 1 basit birit, 2 zincir, tüm yaniar için (basit birit üzerine 1 basit birit, 2 zincir, 2 zincir atlayalım)*, 4 defa *d3n* tekrar, başlangıç zincirine 1 kaydırma çalışıp işimizi bitirelim.
4.sıra: Her basit birite 1 sık iğne çalışarak sık iğne (başlangıç zincirinin yerine 1 basit birit), her 2 zincirlik yere 2 sık iğne. her köşeye 5 sık iğne. bu sırayı ve sık iğneyle çalışılan diğerlerini sıra başlangıcında sık iğne yerine çalışılan zincire 1 kaydırma ile çalışalım.
5.sıra: Köşenin orta ilmeğine 3 ilmek çalışarak sık iğne
5.sıra: *Köşe orta ilmeğinden sonra gelen 7. ilmeğe 1 basit birit, 2 zinci;. 2 ilmek atlayalım, 2 defa (1 basit birit 2 zincir, 1 ilmek atlayalım), köşenin orta ilmeğine 1 basit birit, 5 zincir ve 1 basit birit,
2defa (2 zincir, atlama. 1 ilmek, 1 basit birit), 2 zincir, sıranın başlangıcına gelene kadar 2 ilmek atlayalım (1 basit birit, 2 zincir, 2 ilmek atlayalım)*, *dan* tekrar.
7. sıra: “Köşeye gelene kadar (basit birite 1 basit birit, 2 zincir, 2 zincir atlayalım), 1 basit birit, 5 zincir ve köşenin 3. ve 5. zincirine 1 basit birit, 2 zincir, sıra başlangıcına gelene kadar 2 zincir atlayalım (basit birite 1 basit birit. 2 zincir, 2 zincir atlayalım)*, *dan*. 3. sıra: 4. sıradaki gibi çalışılır.
9.sıra: Köşe orta ilmeğinden sonra gelen 10. ;”ncğe kaydınma, *2 kaydırma (sıra başındaki arttırma yerine 4 zincir çalışın), 4 zincir, alttaki 4 zinciri atlayın, 2 kaydırma, 4 zincir, orta köşe ilmeğine 2 kaydırma, 9 zincir ve 2 kaydırma, 4 zincir, sıra başına gelene kadar 4 ilmek atlayalım (2 kaydırma, 4ç zincir, 4 ilmek atlayalım)*, *dan* tekrar, başlangıçtaki 4. zincire 1 kaydırma çalışarak işimizi bitirelim.
10. sıra: Sık iğne (2 kaydırma arasına 1 sık iğne, her 4 zincirlik yere 5, köşeye 11 sık iğne çalışalım)
11. sıra: *Orta köşe ilmeğine gelerek (1 basit birit, 2 zincir, 2 ilmek atlayalım)

aplike raf örtüsü

Kategori : Dantel Raf Örtüsü

Romantik Raf Örtüsü

Yazan at 7 Sep, 2010

(0) İlk yorumu sen yap

Sehpa örtüsü etrafı 24 çiçek motifiyle çevrelenmiş olup 52×41 cm. ölçülerindedir. Her motif ayrı ayrı çalışılıp birleştirilir. Keten kumaş kıvırıp 0.5 cm.den antika işi çalışalım
1. ÇİÇEK MOTİFİ: ipliğimizi 6 defa bir kaleme dolayalım ve tığınızı ortaya batıp şöyle çalışalım:
1.sıra: 24 sık iğne, sıranın ilk zinciri üzerinden bir kaydırma ile kapatalım.
2.sıra: 1 zincir (=1 sık iğne). 4 sık iğne, 1 yaprak (çevirelim, 1 zincir, 5 sık iğne, çevirelim, 1 zincir, 6 sık iğne: 1 zincir. 7 sık iğne. çevirelim, 1 zincir, 1. sık iğnenin üzerinden çalışmayalım 7 sık iğne. çevirelim, 1 zincir, 1. sık iğneyi bırakalım, 6 sık iğne, çevirelim. 1. sık iğneyi bırakalım, 5 sık iğne, çevirelim, 1 zincir, 1. sık iğneyi bırakalım, 4 sık iğne, çevirelim. 1 zincir. 1. sık iğneyi bırakalım. 3 sık iğne), yaprağın altına kaydırmalarla inelim, *yeni yaprağın altı için 1 sık iğne, önceki yaprağın son zincirine batırdığımız aynı zincire 1 ‘sık iğne. 4 sık iğne, 1 yaprak, aynı yaprağın altına sık iğneyle inelim*, 4 defa *dan* tekrar, önceki yaprağın son sık iğnesine çalıştığımız yeni yaprağın altı için 1 sık iğne, 3 sık iğne, alttaki aynı zincire 1 sık iğne, 1 yaprak, çevirelim3.sıra: *3 sık iğnenin ilkine 1 sık iğne, 1 küçük yaprak (sık iğneye 1 sık iğne, 5 zincir, 2 beraber kapatılmış üçlü biri, 5 zincir ve tekrar 1 sık iğne), sık iğneye 1 sık iğne, üçgenin altı için 9 zincir, yaprağın ucundaki 3 sık iğnenin ilkine 1 kaydırma, çevirelim, S zincirin her birine 1 sık iğne, çevirelim, ilk zinciri bırakalım, 8 sık iğne. çevirelim, ilk zinciri bırakalım,, 7 sık iğne, çevirelim, ilk zinciri bırakalım, 4 sık iğne, 2 beraber kapatılmış sık iğne, çevirelim, 2 sık iğnenin kapanmışını bırakalım, 2 sık iğne, 2 beraber kapatılmış sık iğne, çevirelim. 2 sık iğnenin kapanmışını bırakalım, 2 beraber kapatılmış sık iğne, üçgenin altına kaydırmalarla inelim*, 6 defa ‘dan* tekrar. İpliği koparmadan 1. yaprağın tepesine gelerek kaydırmalarla devam edelim (1 tana sık iğne üzerine, 5 tane 5 zincir üzerine ve 1 tane yaprağın kapanış yerine), çevirelim, 8 zincir, üçgenin tepesine 1 kaydırma, 8 zincir, yaprağın tepesine 1 kaydırma, ipliği koparalım.
YAN ÇİÇEK MOTİFLERİ: 1. sıradan 3. sıra sonuna kadar aynı şekilde çalışalım, 1. küçük yaprağa 6 kaydırma, çevirelim, önceki motifin 5. yaprağının tepesini aynı yaprağın tepesini 1 kaydırma ile birleştirelim. 8 zincir, önceki motifin tepesine gelecek şekilde üçgenin tepesine ‘ kaydırma, 8 zincir, önceki motifin 4. yaprağının tepesine batırarak yaprağa 1 kaydırma üçgenin altı için 8 zincir, önceki motifin yanındaki üçgenin tepesine batarak 1 kaydırma (4. ve 3 yaprak arasına), 6 sıra basit birit çalışalım. 6. sıradaki ilk üçgenin tepesine 1 kaydırma ile bağlanarak 6 defa (çevirelim. 7 ve 1 sık iğnenin yapılışında 1 zincir), ipliği tutturup koparalım.
KÖŞE ÇİÇEK MOTİFİ: Son yan motifin 5. çiçeğine batarak 1, yaprağın tepesine 1 kaydırma yaparak 1. çiçek motifi gibi çalışalım. Üçgenin tepesine 1 kaydırma çalışarak önceki 4. motife bağlanalım. Son köşe çiçek motifini 3. sırada çiçek motifinin 2. yaprağına kaydırma ile bağlayalım
1. YAN ÇİÇEK MOTİFİ: Köşe çiçek motifinin ilk yaprak 4. yaprağa ve 23 yaprağa bağlanarak köse motifi gibi çalışalım.
2. İÇ BOROÜR:
1.sıra: ‘Köşedeki üçgenin tepesine 1 sık iğne, 2 yaprak bağlantısına 1 beşli biri 6 zincir, üçgenin tepesine 1 üçlü biri 1 zincir, (yaprağa 1 sık iğne, 7 zincir, üçgen ve dikdörtgenlerin bağlantısına 1 üçlü biri 7 zincir, dikdörtgenin tepesine 1 sık iğne. 7 zincir, üçgen ve dikdörtgenlerin bağlantısına 1 üçlü biri 7 zincir), her motif üzerinden tekrar, yaprağın tepesine 1 sık iğne, 7 zincir, üçgenin tepesine 1 üçlü birit. 6 zincir. 2 yaprak bağlantısına 1 beşli birit*. 4 defa *dan* tekrar ve ilk zincire 1 Savdırma ile bitirelim.
2.sıra: Köşelere 3 beraber kapatılmış sık iğne çalışarak 1 sık iğne, çevirelim. 2 kaydırma, çevirelim
3.sıra: *Sırayla kenarın sondan bir önceki ve son zincirine, sıradaki zincirin ilk ve 2. zincirine tığımızı batırarak 4 beraber çalışılmış basit birit. 3 zincir, alttaki 3 zinciri atlayalım (1 basit biri 1 zincir. 1 zincir atlayalım. 1 basit biri 1 zincir. 1 zincir atlayalım, 1 basit biri 3 zincir.
3.zincir atlayalım, 5 basit birit), bütün kenar boyunca tekrar edelim, 3 zincir. 3 zincir atlayalım. 1 basit biri 1 zincir. 1 zincir atlayalım, 1 basit birit. 1 zincir. 1 zincir atlayalım, 1 bas’ıt biri 3 zincir*, sıranın 3. zincirine 1 kaydırma ile bitirelim
4.sıra: Köşelere 3 beraber kapatılmış sik iğne çalışarak 1 sık iğne, ilk zincire 1 kaydırma ile bitirelim, ipliği koparıp tutturalım.
DIŞ BORDÜR
1.sıra: “Köşe ve son çiçek motifinin yaprakları arasına tığımızı batarak 1 sık iğne çalışalım, 10 zincir, 2 defa (üçgenin tepesine 1 sık iğne, 10 zincir, yaprağa 1 sık iğne. 10 zincir), üçgene 1 sık iğne, 10 zincir (2 yaprağın bağlantısına 1 sık iğne, 10 zincir, üçgene 1 sık iğne, 10 zincir. yaprağa 1 sık iğne. 10 zincir, üçgene 1 sık iğne. 10 zincir), her motifin üzerinden tekrar edelim*, 4 defa *dan* tekrar, ilk zincire 1 kaydırma
2.sıra: *Sık iğneye 1 sık iğne. 1 pıtırık, 10 zincirden her birine 1 sık iğne*, sıra boyunca *dan* tekrar, ipliği koparıp tutturalım
HAZIRLANIŞI:
Hazırladığımız dantel bordürü keten kumaşa aplike edelim.

dantel raf örtüsü dantel raf örtüsü

Kategori : Dantel Raf Örtüsü

Dolap Örtüsü

Yazan at 5 Sep, 2010

(0) İlk yorumu sen yap

MALZEMELER:
–   Ören Bayan 60 no.lu dantel ipliği 100 gr.lık yumak (200 gr.) -1.25 no.lu tığ
KULLANILAN ÖRGÜLER:
–    Zincir
–    Sık iğne
–    Basit,, yarım basit ve çift birit
–    Pıtırık
–    Punto gambero (Sık iğne gibi olup soldan sağa doğru örülür) ÖRNEK:
Her kutu 18×18 cm. ölçülerinde (yelpazeler hariç etek ucu 14 cm. genişliğindedir) çalışılmıştır.
YAPILIŞI:
Örtü 7 kareden ve etek ucundan oluşmuştur. KARE:
1.    sıra: 6 zincir çekelim ve halkayı 1 kaydırma ile kapatalım
2.    sıra: Halkaya 12 sık iğne çalışalım ve sırayı daima 1 kaydırma ile kapatalım.
3.    sıra: Üstteki sık iğneleri 12 defa (1 yarım basit birit ve 1 zincir) çalışalım
13.   sıra: Her kenara S piramit ve her köşeye 1 piramit çalışalım, her piramit için şöyle çalışalım: 1 kaydırma. 5 zincirlik 1 zincir, bu zincirler üzerinden 1 sık iğne. 1 varım basit birit. 2 basit Sıirit, 1 çift birit. alttaki 5 zinciri ve köşeler ıçir. 3 zinciri atlayalım. 1 kaydırma (toplam 40 piramit)
14.sıra: Kaydırma ile 1. piramıtin ucL^a gelelim, 40 defa ¡7 zincirlik 1 zincir, sıradaki pıramitin ucuna 1 kaydırma)
15.sıra: Her zincir grubuna 3 defa (1 basit birit ve 1 zınicir. alttaki 1 zinciri atlayalım), her piramide karşılık gelecek şekilde 1 basit birit. köşelerde 3 zincirden 2 basit birit ayıralım
16.ve 17. sıralar: 10 ve 11. sıralar gibi
18.sıra: 12. sıra gibi
19. sıra: 10 sıra gibi
20.sıra: Punto gambero
ETEK UCU:
Etek ucunu şemayı izleyerek yapalım.

dolap örtüsü dolap örtüsü

Kategori : Dantel Raf Örtüsü